Informatie over groene daken

Wat is een groen dak?

Een groen dak of begroeid dak is een verzamelnaam voor een sedum, gras-, mos- en kruidendak. Een sedumdak houdt met minimaal onderhoud zichzelf in stand en wordt daarom ook wel een extensief vegetatiedak genoemd. Groene daken als ‘gewone’ tuinen met struiken en bomen zijn intensieve daktuinen; deze site beperkt zich echter tot daken van voornamelijk sedumbegroeiing.


Voordelen van een groen dak

Financieel

De tijd waarin je alleen duurzame, milieuvriendelijke investeringen deed omdat het ‘goed ‘ zou zijn, is voorbij. Het levert vandaag de dag ook geld op. Veel duurzame investeringen zijn goed voor de portemonnee, die van jezelf en van de samenleving.

Een goede investering van je geld
Je energierekening gaat omlaag
Je dak gaat veel langer mee
De waarde van je huis gaat omhoog
Groene daken maken gezonder
Je draagt bij aan een duurzame toekomst
Je helpt de klimaatverandering te beperken

Meer informatie over voordelen van een groen dak vind je in Voordelen Groene Daken (PDF). Een wetenschappelijke onderbouwing kun je o.a. teruglezen in TU Eindhoven (PDF).


Milieu

Groene daken beiden veel voordelen voor het milieu. Belangrijk, aangezien het milieu steeds verder wordt aangetast en de klimaatverandering al is begonnen. Het is van belang om de klimaatverandering niet te verergeren en een manier te vinden om met de veranderende weersomstandigheden om te gaan. Het weer zal extremer worden, en daar moeten we ons – al helemaal in het laag gelegen Nederland – op voorbereiden.

De winst voor het milieu zijn:
Filtering/afvang van giftige stoffen/fijnstof/CO2
Verlaging van de druk op het rioolstelsel
Toename biodiversiteit
Geluidsdemping
Esthetische waarde

Tegen meeuwenoverlast
Meeuwen houden van warm en droog en nesten daarom niet graag op een groendak.Kosten voor aanleg

Wat zijn de kosten per m² om een groen dak te kunnen aanleggen?
De kosten bedragen meestal tussen de 50 en 70 euro per m². De prijs per m² is van meerdere factoren afhankelijk:
* de grootte van het dak (50 euro is alleen haalbaar bij een flink oppervlak, bij woonhuizen kom je eerder in de buurt van 60 euro);
* of het groendak op een hoger gelegen dak komt te leggen (dan is veelal een kraan nodig);
of het een beetje schuin ligt;
* etc .
Voor een klein dak (bijv 8 m²) op het huis komt de prijs per m² al snel neer op 65 of zelfs 70 euro.

Om een rekenvoorbeeld te geven van de kosten. Stel dat een groen dak voor een schuur van 5×6 meter wordt aangelegd voor 57 euro/m², dan kost dat normaliter zo’n 1700 euro. Als de subsidie van de gemeente 25 euro/m² (let op: dit is een indicatie) bedraagt, dan betaal je nog maar 960 euro.


Onderhoud van een groen dak

Een groen dak is onderhoudsarm. Voor het beste en mooiste resultaat:
– Verwijder tweemaal per jaar ongewenste onkruiden en zaailingen van bomen en onkruiden uit de grindranden.
– Maak de waterafvoer schoon.
– Bemest het dak een keer per jaar met speciaal samengestelde meststof voor Sedum.

Wat zijn de kosten van het onderhoud als ik dit laat doen?
Circa 1 à 2 euro per m².


Aanleggen van een groen dak

Wat heb ik nodig om een groen dak te kunnen aanleggen?
Heeft mijn dak versteviging nodig?
Hoe wordt een groen dak opgebouwd?
Kan ik een voorbeeld zien van hoe het uitziet?
Mijn dak is behoorlijk oud. Moet ik die eerst vervangen?
Kan ik zelf een groen dak aanleggen?